Bánh trung thu cao cấp Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)

1.200.000 

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)
Bánh trung thu cao cấp Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)

1.200.000 

Mã: HKV Danh mục: