Bánh Dẻo (0 Trứng)

Bánh dẻo hạt sen (1 Trứng)

55.000 

Bánh Dẻo (0 Trứng)

Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 Trứng)

55.000 

Bánh Dẻo (0 Trứng)

Banh dẻo thập cẩm (1 trứng)

65.000 

Bánh Dẻo (0 Trứng)

Bánh Dẻo Hạt Sen (0 Trứng)

50.000 

Bánh Dẻo (0 Trứng)

Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng)

50.000 

Bánh Dẻo (0 Trứng)

Dẻo sầu riêng (0 Trứng)

50.000