Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Gà Quay Sốt XO (2 Trứng ĐB)_230G

135.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Jambon Xá Xíu (2 Trứng ĐB)_230G

120.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng ĐB)_230G

120.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng ĐB)_230G

100.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)_230G

97.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)_230G

94.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB)_230G

100.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB)_230G – Miền Bắc

97.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB)_230G

97.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB)_230G

94.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Bào ngư (2 Trứng ĐB)_230G

165.000