Bảng Giá Bánh Trung Thu KiDo 2023 – Giá Rẻ CK Cao – Vị Ngon tại TPHCM, Hà Nội như sau: Hộp 4 bánh cao cấp có giá từ 750.000 VNĐ đến 3.600.000 VNĐ, Bánh Lẻ Đặc Biệt Có giá 240.000-310.000, Bánh Lẻ Thường có giá 66.000 VNĐ đến 138.000 VNĐ