Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng 210g – 2022

98.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng 210g – 2022

98.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 210g – 2022

102.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng 210g – 2022

102.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng 210g – 2022

122.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Jambon Xá Xíu 2 Trứng 210g – 2022

122.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Gà Quay Sốt XO 2 Trứng 210g – 2022

137.000 
Hết hàng
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Bào ngư (2 Trứng ĐB)_230G

165.000 
Hết hàng
Hết hàng
180.000 
Hết hàng
Hết hàng
265.000 
Hết hàng
280.000