Hết hàng
Hết hàng
265.000 
Hết hàng
180.000 
Hết hàng

Lava bánh trung thu

Lava Trứng Chảy Phô Mai_80g

70.000 
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
93.000 
Hết hàng
Hết hàng

Bánh Nướng (1 Trứng)

Sầu Riêng 1 Trứng 150g – 2022

65.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (1 Trứng)

Gà Quay Jampon 1 Trứng x150g – 2022

79.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Gà Quay Sốt XO 2 Trứng 210g – 2022

137.000 
Hết hàng
73.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Jambon Xá Xíu 2 Trứng 210g – 2022

122.000 
Hết hàng
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng 210g – 2022

122.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (1 Trứng)

Hạt Sen 1 Trứng 150g – 2022

65.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng 210g – 2022

102.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (1 Trứng)

Đậu Xanh 1 Trứng 150g – 2022

62.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (1 Trứng)

Sữa Dừa 1 Trứng 150g – 2022

62.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng 210g – 2022

98.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng Đặc Biệt)

Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 210g – 2022

95.000 
Hết hàng
Hết hàng
79.000 
Hết hàng

Bánh Nướng (2 Trứng)

Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng)

90.000