Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) Hộp Giấy (4 Bánh X160g + Trà Ô Long 50g)

1.300.000 

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) Hộp Giấy (4 Bánh X160g + Trà Ô Long 50g)
Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) Hộp Giấy (4 Bánh X160g + Trà Ô Long 50g)

1.300.000 

Mã: HKV Danh mục: Thẻ: